Η συντήρηση (service) του κινητήρα, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, που πρέπει να απασχολεί τον χρήστη κάθε τύπου σκάφους.

Οι μηχανές πρέπει να είναι πάντα σα άριστη κατάσταση και απόδοση, για να είμαστε σίγουροι πως δεν θα δημιουργηθούν κάθε είδους προβλήματα κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού.

Κάθε εξουσιοδοτημένο συνεργείο, οφείλει να εξετάσει καλά τον κινητήρα και να αντικαταστήσει ότι θεωρεί απαραίτητο για την ομαλή αλλά και ασφαλή λειτουργία του.

Είναι λοιπόν δεδομένο, ότι ένα έμπειρο συνεργείο, θα ξεπεράσει το φράγμα των οδηγιών της κατασκευάστριας εταιρίας και θα εγγυηθεί ένα άριστο αποτέλεσμα.

Ένα τυπικό service συνήθως περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 

Αλλαγή λιπαντικών

Αφού αφαιρεθούν τα λάδια από τη μηχανή, πρέπει να εξεταστεί το χρώμα τους για να διαπιστωθεί αν υπάρχει εισροή θαλασσινού νερού στον κινητήρα. Η ίδια διαδικασία, ισχύει και για τις βαλβολίνες του σασμάν. Το λιπαντικό θα αντικατασταθεί στο τελευταίο βήμα της συντήρησης.

Ανόδια

Οι οδηγίες των περισσοτέρων κατασκευαστών αναφέρουν πως όταν ο όγκος των ανοδίων μειωθεί κατά 2/3, χρειάζονται αντικατάσταση, αλλά είναι φρόνιμο να αντικατασταθούν σε πιο πρώιμο στάδιο. Υπάρχουν περιπτώσεις που παρουσιάζουν σημαντικές φθορές, οπότε είναι απαραίτητο να αντικατασταθούν άμεσα, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, ένα καλό καθάρισμα θα λύσει το θέμα.

Φίλτρα

Υπάρχουν δύο ειδών φίλτρα στους εξωλέμβιους και εσωλέμβιους κινητήρες, υψηλής και χαμηλής πίεσης. Το καύσιμο, διοχετεύεται αρχικά στην υδατοπαγίδα, κατόπιν στο φίλτρο χαμηλής πίεσης και τέλος στο φίλτρο υψηλής πίεσης. Δεδομένο ότι η συντήρηση (service), γίνεται σε ετήσια βάση, θα ήταν συνετή η αντικατάσταση των φίλτρων, επειδή ακόμα και αν το σκάφος είναι αχρησιμοποίητο, συσσωρεύεται σκόνη και τα φίλτρα στεγνώνουν.

Υδατοπαγίδες

Άλλο ένα εξάρτημα που είναι όχι απλά συνετό, αλλά απαραίτητο να αντικατασταθεί σε ετήσια βάση, ειδικά αν το σκάφος έχει μείνει στάσιμο κατά τη διάρκεια του χειμώνα και η δεξαμενή του κινητήρα περιέχει έστω και ελάχιστα καύσιμα.

Φίλτρα λαδιού

Σε κάθε ετήσια συντήρηση (service), αφού αφαιρεθούν τα λιπαντικά, κατόπιν αφαιρούνται και αντικαθιστώνται τα φίλτρα λαδιού. Πάντα.

Αφαλός προπέλας

Ένα εξάρτημα που προβλέπει και αποκλείει την πρόκληση ζημιών στον άξονα, μέσο της απορρόφησης που δέχεται όταν η προπέλα προσκρουστήρες σε άμμο ή κάποιο αντικείμενο στο νερό. Συνήθως φέρουν μικρό ραγίσματα, οπότε και μεριμνούμε στην άμεσα αντικατάσταση τους.

Θερμοστάτες

Οποιοδήποτε έμπειρο συνεργείο συντήρησης εξωλέμβιας μηχανής, δίνει μεγάλο βάρος στον έλεγχο του θερμοστάτη. Ένα εξάρτημα που συγκεντρώνει άλατα τα οποία δυσκολεύουν τη λειτουργία του, ή μπορεί και να τη διακόψουν. Η σωστή θερμοκρασία εντός του κινητήρα είναι υψίστης σημασίας, επειδή η κάθε κατασκευάστρια εταιρία δίνει συγκεκριμένες ανοχές για τα έμβολα αλλά και γενικά για τα μέταλλα της μηχανής. Επομένως, όταν η θερμοκρασία εντός του κινητήρα είναι είτε υψηλότερη, είτε χαμηλότερη, είναι εφικτό να προκαλέσει σημαντική ζημιά υψηλού κόστους.

Impeler

Το impeler, είναι το αντίστοιχο ψυγείο του εξωλέμβιου κινητήρα. Συνήθως, ένα καλό και δυνατό καθάρισμα είναι αρκετό. Αυτό όμως προϋποθέτει να λυθεί με φροντίδα για να καθαριστεί προσεκτικά εξάρτημα προς εξάρτημα, πριν να επανασυνδεθεί και τοποθετηθεί στη θέση του.

Μπουζί

Ένας οπτικός έλεγχος είναι αρκετός για ένα έμπειρο συνεργείο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν χρειάζεται αντικατάσταση. Κάποιες κατασκευάστριες εταιρίες, δίνουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αλλά αν υπάρχει φθορά, τότε θα πρέπει να αντικατασταθούν συντομότερα.

Ηλεκτρόλυση πτερυγίου

Το πτερύγιο που βρίσκεται κάτω από την προπέλα, μπορεί να εμφανίσει σημάδια ηλεκτρόλυσης τα οποία χρειάζονται καθαρισμό, βαφή με υγρό μέταλλο και στη συνέχεια φινίρισμα για να αποφύγουμε επιδείνωση του προβλήματος.

Μπαταρίες

Όπως και στις μπαταρίες αυτοκινήτου, έτσι και στις εξωλέμβιες μηχανές οι κατασκευάστριες εταιρίες δίνουν διάρκεια ζωής δύο χρόνια. Η πιο συνήθης φθορά που παρουσιάζουν κατά τη διάρκεια αυτή, είναι οξείδωση στους πόλους, που προκαλεί αρχικά κακή αγωγιμότητα και μετέπειτα διακοπή της ροής ηλεκτρισμού. Ένας καλός καθαρισμός και μόνωση των πόλων, είναι αρκετός για την επίλυση του προβλήματος.

Μιλιόμετρο

Κάτω από τη μηχανή, υπάρχει μία είσοδος για θαλασσινό νερό με ένα αισθητήρα που μετράει έτσι την ταχύτητα του σκάφους. Αυτή η είσοδος, ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης του σκάφους, κλείνει και χρειάζεται ένα καλό καθαρισμό για την ομαλή και βέλτιστη λειτουργία του ταχύμετρου του σκάφους.

Ιμάντας

Ο ιμάντας, είναι απαραίτητο να ελέγχεται σε κάθε ετήσια συντήρηση (service). Κάθε κατασκευάστρια εταιρία, δίνει συγκεκριμένη διάρκεια ζωής, αλλά είναι απόλυτα σημαντικό να ελέγχουμε πάντα το εξάρτημα αυτό για φθορές που μπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες και υψηλού κόστους ζημιές και να μεριμνούμε στην αντικατάσταση του.

Φλάντζες

Αν ένας εξωλέμβιος κινητήρας παρουσιάσει διαρροές, πρέπει να ελεγχθεί και κατά πάσα πιθανότητα να αντικατασταθεί η φλάντζα.

Τιμόνι

Διαρροές μπορεί να εμφανιστούν και στο υδραυλικό σύστημα κατεύθυνσης. Η επισκευή του συστήματος είναι φυσικά απαραίτητη, πριν συμπληρωθούν τα υγρά στο σύστημα.

Καθαρισμός

Το τελευταίο βήμα στην ετήσια συντήρηση της μηχανής και αφού συμπληρωθούν τα λιπαντικά, είναι να αφαιρεθούν τα άλατα, οξειδώσεις και βρομιές από κάθε τμήμα του εξωλέμβιου κινητήρα. Παράλληλα, καθαρίζουμε όλα τα καπάκια της μηχανής και πλέον είναι έτοιμη για το σκάφος.